skip to content

Bestuur

 

Het bestuur van de Oranjevereniging Noordwijk

In 2019 bestaat het bestuur van de Oranjevereniging uit:

 

Voorzitter               - John Asselbergs

Secretaris               - Lydia Haveman  

Penningmeester   - Gerard Warmenhoven

Commissiezaken  - Marijke van Sas

Commissiezaken  - Piet de Ridder

Commissiezaken  - Ywan Hoogervoorst

Commissiezaken  - Robin van Maris


De doelstelling van de vereniging is
 
a.       Sympathie en waardering op te wekken voor het Stamhuis van Oranje en de inwoners van de gemeente Noordwijk in de gelegenheid te stellen van die waardering op feestelijke wijze te doen blijken.
 
b.       Het bevorderen en versterken van de band tussen de inwoners van de gemeente Noordwijk en het Stamhuis van Oranje.
 
c.       Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt, het verspreiden van geschriften, het houden vergaderingen en bijeenkomsten.
 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door
 
a.       Het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van of samenhangend met verjaardagen en hoogtijdagen van leden van het Stamhuis van Oranje.
 
b.       Het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van of samenhangend met nationale feest- en hoogtijdagen.