skip to content

De opening van de feestweek in Noordwijk

begon op 25 augustus met de Bingo van de  KBO en de Oranjevereniging. Ondanks het warme weer waren er toch 65 personen naar de Wieken gekomen. Het was erg gezellig.

 
Vrijdagavond 26 augustus werd  geklaverjast door 56 gezellige kaarters 
De voorzitter John Asselbergs opende met de woorden “Fijn dat jullie zijn gekomen en maak er een keune avond van”
Hij deelde aan iedereen een button uit van 150 jaar badplaats Noordwijk.
Ook overhandigde hij een boek dat gewonnen kon worden.   Noordwijk “van Vissersdorp tot internationale congresplaats” Dat werd met 5997 punten door Wim Muilwijk gewonnen.
Dit boek is ook te koop bij boekhandel van der Meer in de Keuvel 1
 
De uitslag was 
1 Piet van Beelen 6960 punten
2 Harm Meijers    6879 punten
3 Mart Cozijn        6781 punten    De poedel prijs was voor Ronald Caspers met 5101 punten