Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 april a.s. om 20.00 uur in het  V.V. Noordwijk. Business. Duinwetering 105, 2203 HM Noordwijk.

Na afloop van de vergadering organiseren wij een vrijwilligersborrel waar wij u van harte voor uitnodigen.
Vanaf 19.30 uur is het bestuur aanwezig om u te verwelkomen. In de bijlagen vindt u de Agenda, de Notulen van de vorige ALV en de verklaring van de Kascommissie.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Noordwijk

 

Uitnodiging ALV 1 april 2020
Agenda ALV 2020
Notulen ALV 27 maart 2019
verklaring kascommissie over 2019