Nieuws

ALV – 12 mei 2021 Code Oranje

2019. De Oranjevereniging Noordwijk viert het 110-jarig bestaan.
Koningsdag met kermis, aubade, kindervrijmarkt op de Grent en Grentpop.
Helaas is wat dat laatste betreft de regen spelbreker.
Gelukkig kan de in oranje uitgedoste menigte volop terecht in en aan de bars.

De najaarsfeesten zijn met een compleet programma in het Oranjepaviljoen op het Verkadeplein weer een groot succes. Van de traditionele start op woensdag met 225 bingo gillende glamour-vrouwen, een jubileumreceptie tot de laatste muziekklanken van Bossie Rode Rozen Alex op zaterdagavond.
Kermis, hardloopwedstrijd, tobbetje steken, stoepkrijten en wielerronde met als extra spektakel een wedstrijd met profs achter derny’s maken het Oranjefeest compleet.
Compleet, mede dankzij de inzet van de vrijwilligers van Carnavalsvereniging De Nortukkers die ervoor zorgden dat de kelen tijdig gesmeerd konden worden.
Met zo’n 800 feestende Oranjemensen in de tent. Hoe mooi!

2020. Een extra feestelijk jaar. Heel Nederland gaat 75 Jaar vrijheid vieren.
De Oranjevereniging Noordwijk heeft met Koningsdag, de Bevrijdingstaptoe op 5 mei bij VV Noordwijk en de Najaarsfeesten een vol programma op de agenda.

Echter: in maart 2020 maakt het kabinet de eerste algemene maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden zoals de handen wassen, in de elleboog niezen, en geen handen meer schudden. Halverwege maart gaat Nederland in gedeeltelijke Lock down en sluiten horeca, scholen en kinderopvang. Gelijktijdig wordt een noodpakket aan maatregelen aangekondigd om banen en inkomens te beschermen.

In plaats van het vieren van 75 jaar vrijheid leren alle Nederlanders hoe het is om te leven in beperkingen. Vrijheid is niet doodnormaal!
Geen traditionele Koningsdag en Najaarsfeesten. Geen taptoe.
Improviseren en vooral in en om het huis / tuin de Oranjefeesten vieren.

2021. Koningsdag was dankzij het fraaie weer een succesvolle dag waarop veel mensen deelnamen aan diverse onderdelen uit het programma.
Het motto: eigen initiatief en vooral thuis in beperkte kring.
Als Oranjevereniging organiseerde wij in samenwerking met andere organisaties zoals Welzijn Kwartier en de voetbalverenigingen sport voor kinderen, kleurplaat, muziek in de wijk, een fiets- wandelspeurtocht door Noordwijkse ‘koningshuisstraten’, Royal(e) BorrelBox, Koningsdag Bingo en Oranje Pub-Quiz. De bewoners van Jeroen en Hoogwaak werden getrakteerd op Tompouce en muziekoptredens. Uiteraard allemaal coronaproof.

12 mei 2021. Na 27 maart 2019 eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering.
Het lijkt erop dat er weer licht begint te schijnen aan het, hopelijk, einde van de donkere corona-tunnel. De vraag is wat er straks nog kan en of mag.
Najaarsfeesten met kermis en Oranjepaviljoen?
Of juichen we dan te vroeg?
In ieder geval willen wij de wens uitspreken dat in de nabije toekomst de kleur Oranje, in plaats van negatief reisadvies naar landen om ons heen, weer kan staan voor FEEST!

Oranje Boven!

John Asselbergs, voorzitter Oranjevereniging Noordwijk

Terugblik Koningsdag 2021

Als Oranjevereniging Noordwijk kijken me trots terug op Koningsdag 2021. Ondanks de nog geldende corona-beperkingen, hebben we er een klein feestje van weten te maken. Dank aan alle inwoners die op een van de evenementen zijn afgekomen, en vooral ook aan hen die er met hun eigen straat/buurt een eigen feestje van hebben weten te maken!
Op dit moment zijn we alle foto’s en filmpjes aan het verzamelen die door het hele dorp gemaakt zijn!
Deze zullen we spoedig online plaatsen!

Tot volgend jaar! 

Prijswinnaars

Prijswinnaars van de verschillende onderdelen op Koningsdag:

Winnaars van de Oranje Quiz
Online Gezelligheid
SuSa
De kaartclub
Zwaar Geschud
Happy
Chring
Oranje koe
Kaaskoppen
Kleverlaantjes
De kwispaters

Winnaars kleurplaten
Daniel van Heek
Chetilynn de Winter
Dominique Welboren

Oranje Speurtocht
Familie Zuidhoek