Nieuws

ALV – 12 mei 2021

Als Oranjevereniging Noordwijk kijken me trots terug op Koningsdag 2021. Ondanks de nog geldende corona-beperkingen, hebben we er een klein feestje van weten te maken. Dank aan alle inwoners die op een van de evenementen zijn afgekomen, en vooral ook aan hen die er met hun eigen straat/buurt een eigen feestje van hebben weten te maken!

Onze volgende ‘activiteit’ is de ALV. Deze zullen wij digitaal met u houden, om u een stand van zaken te geven omtrent de financiën van de afgelopen twee jaar, en de begroting voor 2021. Ook nemen we u mee in onze plannen voor de Najaarsfeesten.

Aanmelden voor deze ALV kan door een mailtje te sturen naar info@oranjeverenigingnoordwijk.nl. Wij zorgen dat u vervolgens een link toegestuurd krijgt voor de digitale vergadering.

Als bijlagen vindt u hier de agenda. Overige stukken volgen spoedig.

 


Terugblik Koningsdag 2021

Op dit moment zijn we alle foto’s en filmpjes aan het verzamelen die door het hele dorp gemaakt zijn!
Deze zullen we spoedig online plaatsen!

Prijswinnaars van de verschillende onderdelen op Koningsdag worden persoonlijk benaderd. Spoedig zullen we alle winnaars hieronder kenbaar maken!