Historie

Op 31 augustus 1885 werd de eerste ‘Prinsessedag’ georganiseerd, de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. Het initiatief hiertoe werd genomen door de hoofdredacteur van een lokale krant met als doel de nationale eenheid te benadrukken. Deze eerste editie vond plaats in de stad Utrecht. De initiatiefnemer was J.W.R. Gerlach van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. In de jaren erna namen andere plaatsen dit over. Na de dood van koning Willem III in november 1890, werd Prinsessedag in 1891 opgevolgd door de viering van ‘Koninginnedag’. Deze dag ontwikkelde zich tot een feestdag voor kinderen. Op haar achttiende verjaardag, 31 augustus 1898, werd Wilhelmina regerend vorstin. De inhuldiging vond plaats op 6 september 1898.

In 1909 werd de Oranjevereniging Noordwijk Binnen opgericht (in 1911 volgde Oranjevereniging Noordwijk aan Zee). De oprichtingsvergadering vond plaats op 27 juli 1909 in het Hof van Holland. In het bestuur namen prominente Noordwijkers zitting zoals de Graaf van Limburg Stirum, voorzitter A. Verloop en ‘eere-voorzitter van de Oranje-Vereeniging’, jhr. W.C. van Panhuys. Liefst 400 Noordwijkers waren lid geworden en tijdens de eerste vergadering werd een belangrijk besluit genomen, als volgt omschreven in het Leidsch Dagblad van 28 juli 1909: “besloten werd, na ampele bespreking, om den 31sten Augustus dit jaar op bescheiden voet feest te vieren…”

“De viering van Koninginnedag zal dus bestaan uit een orgelconcert met uitvoering van gewijde muziek – des avonds om zes uren – in de kerk der Ned.-Herv. gemeente, indien ten minste, zoo merkte de voorzitter nadrukkelijk op, van bevoegde kerkelijke autoriteiten verkregen kan worden, dat men gebruik mag maken van genoemd Kerkgebouw. Verder zal men ’s avonds van den 31sten Aug. concert in de open lucht geven, bij goed weer te Noordwijk aan Zee, bij minder gunstig weer te Noordwijk-Binnen. “Crescendo” zal aangezocht worden dit concert te geven.

De eerste Koninginnedag in Noordwijk stond op de kaart.

Tot en met 1948, toen koningin Wilhelmina troonsafstand deed, werd Koninginnedag op 31 augustus gevierd. Nadat koningin Juliana haar moeder Wilhelmina in 1948 had opgevolgd, werd vanaf 1949 Koninginnedag gevierd op Juliana’s verjaardag, 30 april. Terwijl koningin Wilhelmina en haar familie nooit aanwezig waren geweest bij de festiviteiten, kreeg koningin Juliana jaarlijks een bloemenhulde op Paleis Soestdijk. Bij de troonopvolging op 30 april 1980 besloot koningin Beatrix deze dag in stand te houden uit eerbetoon aan haar moeder. Koningin Beatrix wijzigde wel de vorm van Koninginnedag.

Op 28 januari 2013 kondigde zij aan op Koninginnedag troonsafstand te zullen doen. Vanwege Beatrix’ abdicatie en de inhuldiging van Willem-Alexander had Koninginnedag 2013 een afwijkend karakter. Het was tevens de laatste keer dat Koninginnedag werd gevierd en vanaf 2014 vieren we Koningsdag op de verjaardag van Koning Willem-Alexander, jaarlijks op 27 april met uitzondering als de verjaardag op een zondag valt. 2014 is tevens het jaar dat beide Oranjeverenigingen in Noordwijk één werden. Dat het goede Oranjegevoel, bij een van de oudste Oranjeverenigingen van Nederland nog volop levendig is blijkt wel uit het nu zeven m/v tellende bestuur.

Om deze prachtige traditie van saamhorigheid vast te houden zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar extra handjes om ons te helpen bij de Oranjefeesten en 4-5 mei herdenking/viering in Noordwijk Binnen en Zee.

DOE MEE!