Bestuur Oranjevereniging Noordwijk


Het bestuur van de Oranjevereniging Noordwijk met v.l.n.r.: Gerard Warmenhoven, Robin van Maris, Marijke van Sas, John Asselbergs, Lydia Haveman, Iwan Hoogervorst en Piet de Ridder.

Voorzitter

 • John Asselbergs

Secretaris

 • Lydia Haveman

Penningmeester

 • Gerard Warmenhoven

Commissiezaken

 • Piet de Ridder
 • Iwan Hoogervorst
 • Robin van Maris
 • Marijke van Sas
 • Miranda Weijs (kandidaat-bestuurslid)

De doelstelling van de vereniging is

 • Sympathie en waardering op te wekken voor het Stamhuis van Oranje en de inwoners van de gemeente Noordwijk in de gelegenheid te stellen van die waardering op feestelijke wijze te doen blijken.
 • Het bevorderen en versterken van de band tussen de inwoners van de gemeente Noordwijk en het Stamhuis van Oranje.
 • Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt, het verspreiden van geschriften, het houden vergaderingen en bijeenkomsten.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door

 • Het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van of samenhangend met verjaardagen en hoogtijdagen van leden van het Stamhuis van Oranje.
 • Het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van of samenhangend met nationale feest- en hoogtijdagen.

Secretaris

Lydia Haveman
van Hardenbroekweg 10 
2202EE  Noordwijk

Ook zijn wij actief op Facebook en Twitter.